Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Πρόγραμμα Βραχείας Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής

Το Πρόγραμμα Βραχείας Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής απευθύνεται σε οικογένειες, παιδιά και εφήβους, εκπαιδευτικούς και κάθε επαγγελματία εμπλεκόμενου με παιδιά και εφήβους.

Αποτελείται από 8-12 εβδομαδιαίες συναντήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη στο πρόγραμμα, διαβάστε εδώ