Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Πρόγραμμα Βραχείας Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής

Το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής αφορά παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς, αλλά και κάθε επαγγελματία που εμπλέκεται με παιδιά.
Αποτελείται από 8–12 εβδομαδιαίες συναντήσεις και είναι δωρεάν και επώνυμο.

Επικοινωνήστε για περισσότερα