Αυτό που κάνετε είναι λειτούργημα. Σας ευχαριστώ για την βοήθεια που μου δίνετε όταν επικοινωνώ μαζί σας. Να σας έχει ο θεός πάντα καλά.