Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Παροχή δωρεάν συνεδριών Δραματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας βραχείας διάρκειας για όσους έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές

Η Ένωση Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδας παρέχει εθελοντικές υπηρεσίες Δραματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας βραχείας παρέμβασης σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες. Θα συσταθούν ομάδες διαδικτυακά ή δια ζώσης, οι οποίες θα διαρκέσουν από 5 έως 10 συνεδρίες με στόχο την διαχείριση του μετατραυματικού στρες, του άγχους, αλλά και τη διαχείριση της απώλειας.
Aκολουθεί η φόρμα ενημέρωσης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και το πρόγραμμα με τις ομάδες όπως αυτές μπορούν να συσταθούν.